Wywiad na temat Turystyki w Krakowie | Radny Miasta Krakowa

Serdecznie zapraszam do przeczytanie wywiadu ze mną na temat sytuacji turystyki przyjazdowej do Krakowa na łamach Turystyki Małopolskiej – wywiad.