Aleksander Miszalski radnym dzielnicy Stare Miasto

Szanowni Państwo!

W wyborach do Rady Dzielnicy Stare Miasto udało mi się uzyskać mandat radnego. Otrzymałem 138 głosów, co stanowiło 46 %  wszystkich oddanych w okręgu numer 20. Co warto podkreślić, frekwencja w naszym okręgu była jedną z najwyższych w dzielnicy Stare Miasto! Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim wyborcom za głosowanie w wyborach, w szczególności za głosy oddane na mnie. Przez najbliższe 4 lata postaram się Państwa nie zawieść solidnie pracując na rzecz Dzielnicy I i realizując swoje postulaty wyborcze jak i wszelkie Państwa pomysły. W przypadku jakichkolwiek sugestii proszę o kontakt!

Aleksander Miszalski

Tags: No tags

Comments are closed.